Nieuws
04-05-2024 door DVDP

116 soorten op birdathon in VA+

116 soorten op birdathon in VA+116 soorten, dat is het eindresultaat van de birdathon die we hielden op 4 mei in VA+, exclusief exoten. Dat zijn er in vergelijking met vorig jaar 2 meer. Een mooi resultaat dus na 24u vogels kijken. Er werden die dag meer dan 800 waarnemingen ingevoerd, verdeeld over een 40-tal waarnemers.

In de vroege uurtjes stroomden de eerste waarnemingen al binnen op onze site. Een kerkuil om 4u30 was de eerste soort van de dag. Tegen 10u ’s ochtends kwam de kaap van 100 soorten al in zicht. Kanoet, bosruiter, wulp, een visarend op trek, zangposten van nachtegaal en gekraagde roodstaart, een snorrende snor, roodborsttapuit met jongen… Dat waren tegen dan de bijzonderste soorten. In het begin van zo’n zoektocht dikt het soortenlijstje snel aan. In de namiddag klommen we tot 112, met zwarte stern, havik, boomvalk, oehoe, braamsluiper en een zingende bonte vliegenvanger. De laatste soorten die er nog bijkwamen waren grote lijster, spotvogel, koereiger en wintertaling (laatste +1 van de dag).
Onder de noemer “zit zeker in VA+ maar vonden we die dag niet”: zwarte mees, middelste bonte specht, ransuil, wielewaal en mogelijk ook appel- en goudvink. En je moet in de trekperiode ook wat geluk hebben natuurlijk.

Zo’n birdathon houdt ook een vinger aan de pols hoe het gesteld is met de “algemenere” soorten. Het is werkelijk een opgave geworden om bv. ringmus nog te vinden. Bijna verdwenen: grote lijster. Helemaal verdwenen: matkop, zomertortel. Help! En de dichtheden van sommige soorten zijn héél sterk achteruit gegaan. Veldleeuwerik is er zo eentje van. Er zijn nog zangposten, maar…

Een volledig overzicht vind je op https://vwgvap.waarnemingen.be/ en dan selecteer je de juiste datum (4 mei).

Foto: Bonte vliegenvanger in Nazareth (Koen Verhoeyen)
27-04-2024 door DVDP

13 ooievaarkuikens geboren in de Brielmeersen

13 ooievaarkuikens geboren in de BrielmeersenIn januari gaf Viviane Lootens op onze bijeenkomst in Heurne nog een mooie presentatie over het reilen en zeilen van de ooievaar in Vlaanderen en in het bijzonder VA+, met speciale aandacht voor de Brielmeersen. Wel, nu blijkt dat er 13 ooievaarkuikens in de nesten zitten, een hoog aantal.
Lees de uitleg van Wouter Faveyts op ooievaars Brielmeersen VRT Foto ooievaar: Luk Neujens
14-04-2024 door DVDP

Vroegemorgentocht Langemeersen

Vroegemorgentocht LangemeersenDe VWG VA+ had de eer om deze morgen de eerste van de vele geplande wandelingen vandaag af te trappen voor de Vlaamse Ardennendag 2024 . 
Met 34 waren we deze ochtend. 34 dapperen die het vroege aanvangsuur (6u30  ) trotseerden voor een wandeling van net geen 6 km langs de Donk en de Langemeersen. Op zoek naar geluiden en beweging in en uit het riet.
We maakten kennis met de zwartkop en cetti's zanger, die ons overal langs de wandeling nafloten. We hoorden de koekoek (in de verte). Een fitis liet zich prima bekijken en beluisteren. Verschillende rietzangers krasten in de rietkragen, maar die lieten zich maar moeilijk zien. De grasmussen zijn ook terug uit Afrika. Ook de rietgors tekende present. Veel deelnemers hoopten op de blauwborst, en jawel, die was er. We zagen en hoorden er een aantal. Al waren ze behoorlijk onrustig. Ze bleven nooit lang zitten. Roodborsttapuitjes lieten zich dan wel heel mooi zien. Minstens 1 koppeltje, maar ik denk dat er zeker 2 koppels aanwezig waren. Hopelijk blijven die allebei broeden.
Een van de leukste beelden van de ochtend moet wel het moment geweest zijn waar een (vrouwtje) blauwe én bruine kiekendief tegelijkertijd in beeld zaten. We zagen ook eens 3 bruine kieken op hetzelfde moment. Ze deden hun reputatie als stijlvolle luchtacrobaten eer aan met duikelingen boven het riet.
Ook een beetje babynieuws. De kievitjes liepen al met enkele pulli rond!
Een steenuiltje liet zich ook zien, maar dan enkel aan de gids zelf. Hij moet blijkbaar zo geschrokken zijn van mijn hoofd dat hij zich nog wat dieper in de knotwilg verstopte. De steenuil hé. 
Verder mochten we ook nog brandgans, fuut, krakeend, kuifeend, holenduif, boomkruiper, zanglijster, veldleeuwerik, graspieper, groene specht, torenvalk, buizerd, ... op het daglijstje noteren.
Bedankt Valerie Reybroeck voor de foto's