Documenten

Bijzondere broedvogels in de Vlaamse Ardennen 2016

Een verslag van de bijzondere broedvogels van 2016 in onze regio door Simon Feys.

[Download document]

Katten in de tuin

Naar aanleiding van de discussie op de mailinglijst Belgian Birds wordt dit artikel tijdelijk online geplaatst.

[Download document]

Broedvogelmonitoring Heurnemeersen 2011

Broedvogelkartering in de Heurnemeersen uitgevoerd in 2011

[Download document]

Huismussenonderzoek deelnameformulier

Vogelbescherming Vlaanderen een lange termijnonderzoek naar de dichtheden en aantalsontwikkeling van Huismussen in stedelijke en verstedelijkte gebieden.

[Download document]

Vogels kijken? Ook voor u!

De succesvolle basiscursus van vorig jaar wordt herhaald, ditmaal georganiseerd door Werkgroep Maarkebeekvallei (Natuurpunt Vlaams Ardennen) en Vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen Plus.

[Download document]

Presentatie Slechtvalk

Op de ledenbijeenkomst op 10/09/2008 werd door Niko Van Wassenhove een voorstelling gegeven over de Slechtvalken in onze regio.

[Download document]

Overzicht watervogeltellingen 2008 - 2009

Op de ledenbijeenkomst op 10/09/2008 werd door Nico Geiregat een overzicht gegeven van de watervogeltellingen voor de winter van 2008-2009.

[Download document]