Nieuws
01-03-2023 door DVDP

Bijzondere waarnemingen winter 2022-2023

Bijzondere waarnemingen winter 2022-2023De eindfase van het inventarisatie-werk voor de broedvogelatlas is ingezet. Goed nieuws: van onze regiocoördinator kregen we te horen dat ons huiswerk voor VA+ dik in orde is. Bijna alle gaatjes zijn gevuld en geïnventariseerd. Hier en daar moeten nog plekjes nog eens bezocht worden, maar het meeste is gedaan. Veel dank gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers van de VWG (en daarbuiten) die vele dagen hebben besteed om alle hoekjes en kantjes te bezoeken, kaartjes in te tekenen, etc. Aanvullende data zijn trouwens nog steeds welkom! Je kan jouw steentje bijdragen door je waarnemingen in te voeren op www.waarnemingen.be .

December. Een frisse en natte start van de winter. Die bracht ons 2 nonnetjes op de Tweeling te Eke (CSN), waar ook een grote zaagbek (NVW) werd gezien en een geoorde fuut (CSN). Op de Donk te Oudenaarde kwam er ook een op bezoek (XTE). Aan de Callemoeie kwam een kluut (BDE), bonte strandloper (TNA)  en kemphaan (BDE) op bezoek. Over Mater vlogen goudplevieren (LVDL). Een koereiger werd opgestoten in Opbrakel (AGO). In de Zingemse Scheldemeersen zaten er de hele winter 1 tot 2 exemplaren (DVDP). In de ruime omgeving verbleef ook een hele tijd een kleine zilverreiger (ADV). Over Grotenberge werd er ook nog een gespot (JME). Rode wouwen werden opgemerkt over Deinze (GVdB) en Ronse (LDV). De koude periode zorgde ook voor enkele waarnemingen van smelleken. Goudvinken werd gezien in Ronse (XTE) en Hillegem (RCR).

In januari kregen we het bezoek van een mooie groep toendrarietganzen (tot max. 38ex) in de omgeving van Eke (GMI). Deze krijgen we niet jaarlijks op bezoek. Een goudplevier werd gevonden tussen de kieviten in Eke (TMA). Op de Callemoeie zat een koppeltje krooneenden (NVW). Rode wouwen werden gezien over Ruien, Bachte-Maria-Leerne en Meigem. In het Paddenbroek te Berchem werden 4 kleine barmsijzen opgemerkt (TLI).

Tijdens de winter houden we ook de slaapplaatsen in het oog. Een slaapplaats van blauwe kiekendieven in Petegem leverde max. 5 ex op. De slaapplaats voor grote zilverreigers in Zingem ging tot max. 7 ex, nu en dan eens vergezeld van 1 of 2 koereigers. De grootste ransuilenroest telde tot max. 9 ex. Op de meeuwenslaapplaatsen kwamen een max. aantal van 6 pontische meeuwen slapen (Callemoeie), 3 geelpootmeeuwen (Donk) en 3 zwartkopmeeuwen (Callemoeie), tussen de duizenden andere meeuwen (BDE, NGE).

Rond de Walburgatoren te Oudenaarde was het spektakel bij de slechtvalken compleet. Het leek wel een soap op tv. Het oude koppel (Ula en Han) verdween van het toneel en hun plek werd ingenomen door een nieuw koppel. Ula werd ondertussen dood teruggevonden in Nukerke. Van Han ontbreekt elk spoor. Je kan de capriolen van het nieuwe koppel volgen via de webcam met bijna dagelijkse updates op de Facebookpagina “Slechtvalken Oudenaarde” (GGR).
    Bokjes werden op 8 verschillende locaties gezien over de hele winter met een max. aantal van 3 ex te Roborst (HVE). De oehoe blijft ook voet aan de grond houden in VA+ met zang op min. 4 locaties. Ook havik werd af en toe gezien, voornamelijk rondzwervende onvolwassen vogels. Het aantal overwinterende boomleeuweriken zit ook in de lift bij ons. Het resultaat van een toegenomen aantal broedvogels in de steeds meer herstelde heidegebieden? Het aantal overwinterende grote lijsters nam dan weer af in vergelijking met de voorbije jaren. Ook kramsvogels en koperwieken waren opvallend minder aanwezig deze winter. De roodborsttapuit overwinterde op 15 locaties in VA+. Het was ook een opvallend goede winter voor appelvink. Er waren veel waarnemingen met een uitschieter van 7ex in een tuin in Ronse (CDR). Het aantal geelgorzen die overwinterde bereikte een absoluut dieptepunt, met amper 5 gevonden vogels over de hele winterperiode. En de matkop? Tja, die is zelfs helemaal nergens meer te bespeuren…

De winterperiode sluiten we af in februari, de droogste in 30 jaar notabene. Enkele kolganzen rustten nog even uit in de regio alvorens naar het noorden te trekken. De grootste groep werd in Grotenberge gezien: 50 ex naar noord (JME). Een mooi mannetje brilduiker dook op op de plassen VDM te Nederename (BDE). Een mooie groep van 25 kraanvogels werd opgepikt over Ronse (DLI). De enige roerdomp van de winter werd gezien in Petegem-Schelde (JVDP). Er kwam ook een melding binnen van een mogelijke zeearend in Machelen (JVE). Er werden ook nog 2 mooie groepen barmsijzen gezien: 10 ex te Oudenaarde (LME) en 50 te Ronse (RWE). Goudvinken werden buiten de gekende zones in Ronse ook nog opgemerkt in Bos t’Ename, Meilegem en Kruishoutem. Eind februari werden ook de eerste grutto’s terug verwelkomd. 2 ex tankten even bij aan de centrale te Ruien (LDC). In de ruime omgeving van Nazareth werd af en toe 1 tot 2 wulpen gezien (NVW).

Foto: Koereiger te Zingem (Sven Wollaert)
12-02-2023 door DVDP

Wintervogelwandeling door de Zingemse meersen

Wintervogelwandeling door de Zingemse meersenGisteren maakten we met de VWG een wandeling doorheen de Zingemse scheldemeersen. Met 14 deelnemers trokken we over de Grootmeers, langs de Mesure en Spettekraai en sloten we af aan de Weiput. Een stevige tocht van 7km. Het zonnetje was afwezig, maar gelukkig was er geen mist.

 
Naast enkele cultuurhistorische weetjes, was er ook ruimte voor vogelwaarnemingen. Op de Grootmeers waren er al enkele vogels met beginnende lentekriebels, zoals zingende zanglijsters en heggenmussen. Baltsende grote bonte en groene spechten. Kramsvogels en koperwieken vulden het lijsterlijstje aan.

 
De weiden rond de Grootmeersen waren dan weer goed voor enkele ganzensoorten. Ook een reigerlijstje werd opgemaakt. Naast de vele blauwe reigers voegden we ook 2 grote zilverreigers en zowaar een zeldzame koereiger toe. De koereiger zit al even in de omgeving, maar laat zich niet dagelijks zien, dus toch een meevaller . Roestende ransuilen zorgden dan weer voor "waw" en "zo schoon!" bij de deelnemers.

 
Om af te sluiten trokken we nog een blik met watervogels open. Dodaarsjes, krakeend, kuifeenden, slobeenden, tafeleend, wintertalingen, ... lieten zich goed bekijken. En de cetti's zanger zorgde voor een afscheidsdeuntje.
11-01-2023 door DVDP

Dwerggorzen winnen award 2022

Dwerggorzen winnen award 2022Afgelopen woensdag hield onze Vogelwerkgroep de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. De aanwezigen werden naast een hapje en drankje ook getrakteerd op enkele presentaties. Björn Deduytsche gaf een uiteenzetting over het gebruik van kleurringen bij vogels en welke ringen er al werden afgelezen in onze regio. Van ganzen tot aalscholvers, van roofvogels (buizerds, kiekendieven, slechtvalken) tot meeuwen en sterns. Na de pauze werd er een jaaroverzicht gegeven. Waarnemingen van zeldzame soorten zoals zwarte ibissen, dwerggorzen, vale gierzwaluwen, roodpootvalken en zo veel meer passeerden de revue. We stonden even stil bij verliezers. Help, matkop, waar ben je?
 
Dé afsluiter van de nieuwjaarsbijeenkomst is natuurlijk de verkiezing van de mooiste, zeldzaamste of gewoonweg leukste (bevestigde) waarneming van het jaar. Het is al de 12e editie van de Gerard Mornie award. Het lijstje is al behoorlijk indrukwekkend.
 
De winnaar? Met een verpletterende meerderheid werd de waarneming van de 2 dwerggorzen in Petegem-Leie door Jurgen Dewolf verkozen tot winnaar. Het was de eerste veldwaarneming van de soort na 2 ringvangsten in het verleden. Op de tweede plaats eindigde de vale gierzwaluw van Davy De Groote in de Heurnemeersen. Het podium werd vervolledigd door de 2 zwarte ibissen in de meersen in Ruien, ontdekt door MLH.

Foto: Jurgen Dewolf met zijn prijs, een foto geschonken door Gerard Mornie.